Zdjęcia udostępnił nam pan Piotr Szkolik, za co sedecznie dziękujemy.