Laski, ul. 3 maja 40/42
600 566 947
parafiawlaskach@gmail.com

Byli duszpasterze

Parafia Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich

Ks. prałat Józef Buchajewicz, organizator parafii, budowniczy kościoła i wieloletni proboszcz, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Kampinosko-Bielańskiej

Urodził się w 1940 roku w Wilnie. Studiował medycynę, ale jego prawdziwym powołaniem było kapłaństwo. W 1958 r. wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1964 r. z rąk ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jako neoprezbiter trafił do parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stanisławowie koło Mińska Mazowieckiego, gdzie zajmował się m.in. odbudową XVI-wiecznego kościoła. Kolejne miejsca posługi to parafia św. Zygmunta w Warszawie oraz parafia Bożego Ciała w kościele Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Kamionku. W 1974 r. był archidiecezjalnym, a później krajowym duszpasterzem Pomocników Maryi Matki Kościoła. Organizowanie parafii w Laskach rozpoczął w 1981 roku. Zmarł 6 kwietnia 2013 r. w wieku 73 lat, z czego 49 lat przeżył jako kapłan. Spoczywa na cmentarzu w Laskach.

Ks. Grzegorz Michalczyk

Ks. Paweł Witkowski

Ks. Tomasz Lis

Urodził się 2 września 1973 r. w Lublinie. Pochodzi z parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu prowadzonej przez kapucynów. W latach 1992-97 studiował na Politechnice Lubelskiej. Ukończył studia z tytułem mgr inżyniera. Do seminarium warszawskiego wstąpił w 2007 roku. Dnia 25 maja 2013 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Kazimierza kardynała Nycza. Jako neoprezbiter został przydzielony do naszej parafii, w której do 2017 r. pełnił funkcję wikariusza.