Laski, ul. 3 maja 40/42
600 566 947
parafiawlaskach@gmail.com

Liturgia

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”

                                                                 Sobór Watykański II

Msza św.

Niedziela:
9:00, 10:30, 12:00, 19:00
W tygodniu:
7:00, 18:30

Spowiedź

– Podczas każdej Mszy św. niedzielnej
– 15min przed każdą Mszą św. w ciągu tygodnia
– W pierwsze piątki miesiąca od godziny 18:00 – W każdą sobotę między 19:15 a 21:00

Nabożeństwa

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
– Sobota 19:15 – 21:00
– Pierwszy czwartek miesiąca 7:30 – 18:00 Różaniec (poza październikiem):
– Niedziela 11:30
– W tygodniu 18:00
Nabożeństwa okresowe (maj, czerwiec, październik):
– Niedziela 18:00
– W tygodniu 19:00

Duszpasterze

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

                                                                            Mk 16,15

ks. Grzegorz Jankowski

proboszcz

Przyjął święcenia w 1986r. Jest proboszczem na kolejnej parafii. Interesuje się harcerstwem i fotografią. W wolnych chwilach jeździ na rowerze.

ks. Łukasz Duda

wikariusz

Został księdzem w 2017r. Laski to jego pierwsza parafia. W wolnych chwilach czyta i biega.

ks. Marcin Loretz

rezydent

Jest księdzem od 1997r. Opiekuje się, jako moderator, Ruchem Światło-Życie w Archidiecezji  Warszawskiej.