Laski, ul. 3 maja 40/42
600 566 947
parafiawlaskach@gmail.com

Matki Bożej Królowej Meksyku

ZAPRASZAMY NA NASZ  FANPAGE

AKTUALNOŚCI, KOMUNIKATY, TRANSMISJE ON-LINE

Chrystus zmartwychwstał prawdziwie !!!


Drodzy,
niech prawda o zmartwychwstaniu napełnia Was nadzieją. Ten, który śmierć pokonał i nam chce dać nowe życie. W tych trudnych czasach niech spojrzenie na pusty grób dodaje odwagi i wlewa każdemu z was radości z faktu, że z Nim wytrwamy i przetrwamy najtrudniejsze chwile.

Modlimy się za Was nieustannie i dziękujemy:
za modlitwę
za wszelkie słowa wsparcia
dziękujemy również za wsparcie materialne, za wszelkie ofiary przesłane dla parafii
dziękujemy również za to, że dzięki Wam głodni nie jesteśmy
dziękujemy, że jesteście wyrozumiali wobec wszelkich ograniczeń
dla nas jest to też bardzo bolesne, lecz o ratowanie życia i zdrowia innych tu chodzi.

Z nadzieją szybkiego spotkania na Eucharystii
Duszpasterze parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.

Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dn. 22.02.2002 w pkt. II)

Dyspensa:

RESKRYPT
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245
i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,


– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),


– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,


– osobom, które czują obawę przed zarażeniem, – pracownikom służby zdrowia.


Ks. dr Janusz Bodzon Kanclerz Kurii
Warszawa, 13 marca 2020 r.
† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
Nr 457/Abp/2020

Liturgia

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”

                                                                 Sobór Watykański II

Msza Święta

Niedziela: 9:00, 10:30, 12:00, 19:00

W tygodniu: 7:00, 18:30

Spowiedź

– Podczas każdej Mszy św. niedzielnej

– 15 minut przed Mszą Świętą w ciągu tygodnia

– W każdą sobotę  19:15 – 21:00

– W pierwsze piątki miesiąca od 18:00

Nabożeństwa

Nabożeństwo Eucharystyczne w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 12.00 

Różaniec w niedzielę 11:30 w tygodniu 18:00 

Nabożeństwa okresowe (maj, czerwiec, październik) w niedzielę 18:00 w tygodniu 19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 7:30 – 18:00

W KAŻDĄ SOBOTĘ 19:15 – 21:00 Z MOŻLIWOŚCIĄ SPOWIEDZI

Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagrodzenie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja. (św. Jan Paweł II)

Nabożeństwo I Sobót Miesiąca

Zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec i 15 minutowe rozważanie.

Duszpasterze

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

                                                                            Mk 16,15

ks. Grzegorz Jankowski

proboszcz

Przyjął święcenia w 1986r. Jest proboszczem na kolejnej parafii. Interesuje się harcerstwem i fotografią. W wolnych chwilach jeździ na rowerze.

ks. Marek Ruciński

wikariusz

Został księdzem w 2019r. Laski to jego pierwsza parafia. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył diecezjalne studium organistowskie w Tarnowie.

ks. Marcin Loretz

rezydent

Jest księdzem od 1997r. Opiekuje się, jako moderator, Ruchem Światło-Życie w Archidiecezji  Warszawskiej.

dk. Łukasz Pietraszek

praktykant

Święcania diakonatu przyjął w maju 2019r. Pisze pracę magisterską z historii liturgii. W Laskach odbywa praktykę przed przyjęciem święceń kapłańskich.