Laski, ul. 3 maja 40/42
600 566 947
parafiawlaskach@gmail.com

Matki Bożej Królowej Meksyku

W związku z koronawirusem!

Moi Drodzy!
 Wszyscy przeżywamy czas próby naszej wiary i człowieczeństwa. Ograniczenia w dostępie do Eucharystii, trudności w dostępie do sakramentów, niepewność, lęk przed tym jak to dalej będzie. Próbujemy odnaleźć się w nowej sytuacji, sprostać nowym wyzwaniom.
 Oprócz troski o chleb codzienny ważna jest troska o sprawy duchowe.  Sam Jezus zapowiadał w pewnym miejscu: „zabiorą im pana młodego”. (Mk 2, 20) Czujemy się jak uczniowie, którzy po zmartwychwstaniu zagubieni i nie do końca zdający sobie sprawę z tego co się stało, nie wiedzą co robić. Czujemy się jak uczniowie na wzburzonym jeziorze zatrwożeni, bo mogą za chwilę utracić życie.
 Co robić? Przeżywać wraz z uczniami ze świadomością, że nawet gdy nam się wydaje, że pustka i samotność, to Jezus właśnie wtedy woła: Nie bójcie się! Ja jestem!
 Jednocześnie apelujemy o poddanie się wszystkim ograniczeniom wprowadzonym przez władze państwowe, samorządowe i kościelne. Mamy dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w której możemy uczestniczyć poprzez środki elektronicznego przekazu (wykaz Mszy Św. poniżej).


Msze Święte w kościele według następującego porządku: w niedziele: 9.00, 10.30, 12.00, 19.00. Dla osób, które chcą przyjąć Komunię Św. (wcześniej uczestniczyły we Mszy Św. przez TV) proponujemy godz. 10.00, 11.30, 15.00, 17.00, 20.00.

W dni powszednie: Msze Św. o godz. 7.00, dodatkowa – 8.00, 18.30. Jeśli między Mszami, ktoś poprosi o udzielenie Komunii Św. będzie udzielona.

Jednocześnie prosimy o zachowanie zasady, że w kościele może być do 5 osób. Na Mszę św. niech przyjdą ci, którzy zamawiali intencję. Dajmy im pierwszeństwo w uczestniczeniu.
 Codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 19.00 – 21.00 jest Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. Spowiedź w konfesjonale lub w oddzielnej kaplicy w warunkach bezpiecznych.

 Jednocześnie przypominam, że pod numerem telefonu 600 566 947 (telefon proboszcza) można zgłaszać wszelkie pytania czy poprosić kapłana do chorych. Można też umówić się na spowiedź w ciągu dnia.

 Dziękujemy za wszelkie oznaki życzliwości i wsparcia, których jest wiele. Razem z wami przeżywamy ten trudny i dla nas czas. Ogarniamy wszystkich naszymi modlitwami.

Duszpasterze parafii.

Nabożeństwa: Gorzkie Żale i Drogę Krzyżową odprawmy w naszych domach, rodzinach. Zawieszone są wszelkie spotkania formacyjne (przygotowanie  do I Komunii św., przygotowanie do bierzmowania, spotkania Przyjaciół Oblubieńca).

Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dn. 22.02.2002 w pkt. II)

Dyspensa:

RESKRYPT
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245
i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,


– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),


– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,


– osobom, które czują obawę przed zarażeniem, – pracownikom służby zdrowia.


Ks. dr Janusz Bodzon Kanclerz Kurii
Warszawa, 13 marca 2020 r.
† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
Nr 457/Abp/2020

Liturgia

„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”

                                                                 Sobór Watykański II

Msza Święta

Niedziela: 9:00, 10:30, 12:00, 19:00

W tygodniu: 7:00, 18:30

Spowiedź

– Podczas każdej Mszy św. niedzielnej

– 15 minut przed Mszą Świętą w ciągu tygodnia

– W każdą sobotę  19:15 – 21:00

– W pierwsze piątki miesiąca od 18:00

Nabożeństwa

Nabożeństwo Eucharystyczne w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o 12.00 

Różaniec w niedzielę 11:30 w tygodniu 18:00 

Nabożeństwa okresowe (maj, czerwiec, październik) w niedzielę 18:00 w tygodniu 19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA 7:30 – 18:00

W KAŻDĄ SOBOTĘ 19:15 – 21:00 Z MOŻLIWOŚCIĄ SPOWIEDZI

Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego czasu, aby pójść spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, otwartej na wynagrodzenie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja. (św. Jan Paweł II)

Nabożeństwo I Sobót Miesiąca

Zapraszamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00. Po Mszy św. o godz. 7.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec i 15 minutowe rozważanie.

Duszpasterze

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

                                                                            Mk 16,15

ks. Grzegorz Jankowski

proboszcz

Przyjął święcenia w 1986r. Jest proboszczem na kolejnej parafii. Interesuje się harcerstwem i fotografią. W wolnych chwilach jeździ na rowerze.

ks. Marek Ruciński

wikariusz

Został księdzem w 2019r. Laski to jego pierwsza parafia. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył diecezjalne studium organistowskie w Tarnowie.

ks. Marcin Loretz

rezydent

Jest księdzem od 1997r. Opiekuje się, jako moderator, Ruchem Światło-Życie w Archidiecezji  Warszawskiej.

dk. Łukasz Pietraszek

praktykant

Święcania diakonatu przyjął w maju 2019r. Pisze pracę magisterską z historii liturgii. W Laskach odbywa praktykę przed przyjęciem święceń kapłańskich.