Laski, ul. 3 maja 40/42
600 566 947
parafiawlaskach@gmail.com

Parafia

Historia parafii

[DZIAŁ W BUDOWIE]

Grupy parafialne

Skauci Europy
Seminarium Odnowy Wiary
Żywy Różaniec

Patronka

„Wiedz, najdroższy synu, że jestem Świętą Maryją, Przeczystą zawsze Dziewicą, Matką prawdziwego Boga, Twórcy życia, który wszystko stworzył i podtrzymuje w istnieniu, Pana nieba i ziemi. Bardzo chcę, gorąco pragnę, aby w tym miejscu zbudowano mi świątynię, gdzie będę jawnie głosić i okazywać tę moją miłość i dobroć, gdzie będę ofiarowywać pomoc i obronę, ponieważ jestem naprawdę waszą łaskawą Matką”