Laski, ul. 3 maja 40/42
600 566 947
parafiawlaskach@gmail.com

Duszpasterze

Proboszcz: Ks. kanonik Grzegorz Jankowski

Urodzony 25.03.1961 r. w Jabłonnie. Wyświęcony 8.06.1986 r. przez J.E. Józefa kardynała Glempa. Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Mikołaja w Grójcu, Miłosierdzia Bożego w Grójcu, św. Józefa w Warszawie na Kole, św. Michała w Warszawie, św. Karola Boromeusza w Warszawie na Powązkach, Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie-Ursusie. W latach 2005-2012 proboszcz parafii św. Wyznawców o. Rafała i br. Alberta w Warszawie. W roku 2007 odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Od lipca 2012 r. proboszcz parafii w Laskach. Opiekuje się Kołami Żywego Różańca, Eucharystycznym Ruchem Młodych oraz Skautami Europy. Od 2 grudnia 2017 r. dziekan dekanatu laseckiego.

Wikariusz: Ks. Łukasz Duda

Urodzony w 1992 r. Pochodzi z par. św. Józefa w Józefosławiu. Absolwent warszawskiego LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego. Przyjął święcenia w 2017 r. i został przydzielony do naszej parafii. Opiekuje się lektorami, ministrantami i młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zajmuje się również takimi inicjatywami jak szkoła pisania ikony oraz szkoła nowej ewangelizacji. Pełni funkcję dekanalnego duszpasterza dzieci i młodzieży w dekanacie laseckim.

Rezydent: Ks. kanonik Marcin Loretz