Chrzest dziecka należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej


Wymagane dokumenty:

- akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

- zaświadczenie z parafii ojca chrzestnego i matki chrzestnej (jeżeli nie mieszkają w naszej parafii), że mogą być dopuszczeni do tej godności, tzn. są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

- dane personalne rodziców dziecka (nazwisko/nazwiska i imiona, rok urodzenia, wyznanie, adres, data i miejsce ślubu kościelnego lub konkordatowego) oraz chrzestnych (nazwiska i imiona, rok urodzenia, wyznanie, zawód, adres zamieszkania).

 

Warunki, jakie powinni spełniać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (kanon 874):

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
- jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Eucharystii,

- ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

- jest wolny od jakiejkolwiek kary kościelnej;

- nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Więcej na temat rodziców chrzestnych (prosimy znaleźć odc. 21 – nie działają bezpośrednie odnośniki do poszczególnych tekstów :) )