Laski, ul. 3 maja 40/42
600 566 947
parafiawlaskach@gmail.com

Kategoria: Kilka słów od proboszcza

[Morenita nr 65] Kilka słów od proboszcza – Dziękuję?

„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra?” (Rz 8,28) Kochani, od 1 lipca, zgodnie z wolą naszego biskupa, mam rozpocząć pracę duszpasterską w kościele środowisk twórczych w Warszawie na placu Teatralnym. Kończę więc moją posługę proboszcza w Laskach. Dziękuję Wam wszystkim za czas naszych wspólnych spotkań z Panem Jezusem, za…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 60] Kilka słów od proboszcza – Paraklet

Bez Niego nikt nie może wyznać, że Jezus jest Panem. Bez Niego nie byłoby Kościoła, ani sakramentów, wiary, ani modlitwy? Bez Niego nie rodzilibyśmy się do nowego, wiecznego życia. Obiecany przez Syna, posłany przez Ojca? Paraklet, Duch Miłości Boga? Przyjdź Duchu Święty!

[Morenita nr 59] Kilka słów od proboszcza – Czytajmy ?Dokonania Wysłanników?!

Tak właśnie, w dosłownym przekładzie z języka greckiego, brzmi tytuł ?Dziejów Apostolskich?. Gorąco zachęcam, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, do lektury tej biblijnej księgi. Pozwala ona lepiej zrozumieć czym jest Kościół, którego rozwój, od jego narodzin w dniu Pięćdziesiątnicy, możemy obserwować. Miejscami Dzieje Apostolskie czyta się jak powieść sensacyjną czy historyczno-religijny thriller. Nieraz podziwiać możemy męstwo…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 58] Kilka słów od proboszcza – Pierwsza Komunia ? egzamin dla dorosłych?

Ten tytuł może wydać się dziwny. Najczęściej przecież przygotowanie do I Komunii św. kojarzy się z intensywnym nauczaniem prawd katechizmowych i ?modlitewnymi? egzaminami urządzanymi dla małych kandydatów do przyjęcia Najświętszego Sakramentu. Osobiście jestem przeciwnikiem przywiązywania zbyt wielkiej wagi do katechizmowej wiedzy dziecka i wyuczonych (często mnemotechnicznie, bez zrozumienia) teologicznych sentencji i formuł. To wszystko oczywiście…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 57] – Kilka słów od proboszcza

Trwający 50 dni okres wielkanocny jest dla nas szansą na odkrywanie źródeł wiary. Ukazuje bowiem przemianę, jaką Pascha Jezusa spowodowała w Jego uczniach. Zmartwychwstały Jezus otwierał ich zasłonięte niewiarą oczy i pozwalał się rozpoznać, by uwierzyli, że On żyje. Zapraszał ich do słuchania Słowa Bożego, które oświetlało sytuację ich życia, dawał się rozpoznać po łamaniu…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 55] Kilka słów od proboszcza

Tydzień temu pisałem tu o upomnieniu, jakie od Stolicy Apostolskiej usłyszeli w czasie ostatniej wizyty ?ad limina? polscy biskupi. Zwrócono im uwagę, by ?uporządkowali w diecezjach w Polsce sprawę Triduum Paschalnego?. Chodziło przede wszystkim o sposób sprawowania Wigilii Paschalnej w Wielką Noc (by czynić to zgodnie z zasadami zawartymi w liście okólnym Kongregacji Kultu Bożego…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 54] Kilka słów od proboszcza – Przeżywać Paschę w jedności z Kościołem

Co kilka lat biskupi z poszczególnych krajów świata udają się gremialnie do Watykanu z wizytą zwaną ?ad limina apostolorum? (łac. ?do progów apostolskich?). Przy szczegółowym omawianiu spraw duszpasterskich dotyczących ich Kościołów lokalnych otrzymują również watykańskie sugestie dotyczące kwestii trudnych, czekających na rozwiązanie. Podczas spotkania z polskimi biskupami w czasie ostatniej wizyty ?ad limina?, Kardynał Francis…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 53] Kilka słów od proboszcza – O Tradycji i tradycji, czyli czym się różni Rezurekcja od procesji rezurekcyjnej

Zapadły mi w pamięć dwa zdania, które nieraz zdarzało mi się słyszeć w czasie mojego duszpasterzowania w różnych parafiach. Brzmią one: ?Tak zawsze u nas było? oraz: ?Tego nigdy u nas nie było?. Takie twierdzenia mogą być poniekąd świadectwem przywiązania do cennych lokalnych tradycji. Myślę jednak, że częściej są przejawem trwania w pewnych schematach, do…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 52] Kilka słów od proboszcza – Rekolekcje

Na naszej drodze przygotowania do Paschy wchodzimy w czas rekolekcji wielkopostnych. To czas łaski od Pana. Czas szczególnego działania Boga, który przychodzi do nas w swoim Słowie i objawia nam swoje działanie w Liturgii Kościoła. Doświadczymy tego, jeśli będziemy w te dni umieli się zatrzymać, skorzystać z zaproszenia, by wejść w tę tajemnicę, ?zmarnować? czas,…
Przeczytaj więcej

[Morenita nr 51] Kilka słów od proboszcza

W naszym kościele pojawił się, zapowiadany wcześniej przeze mnie, projekt nowej Drogi Krzyżowej. Ta tymczasowa instalacja, będąca fotokopią Drogi Krzyżowej (z kościoła w Międzylesiu) autorstwa p. Mateusza Środonia, może pomóc nam w wyobrażeniu sobie ostatecznej koncepcji Drogi w naszym kościele. Oryginały będą tej samej wielkości (150×70 cm). Mają być wykonane temperą winylową na dębowej desce…
Przeczytaj więcej